Aktualności


Witamy po feriach
    Rozpoczynamy zajęcia po zimowych feriach. Dla tegorocznych maturzystów zostały tylko dwa miesiące lekcji do zostania absolwentami, a potem Matura 2014.

    Przypomnijmy styczniową sobotę, gdy do matury było jeszcze 100 dni. http://www.tvmlawa.pl/1,724-sto_dni_do_matury.html

    Przedstawiamy też filmową relację z naszego Święta Patrona Szkoły. Podczas tej uroczystości została wręczona absolwentowi naszej Szkoły płk. Jerzemu Rutkowskiemu Statuetka "Wyspiańczyk". http://www.tvmlawa.pl/1,714-swieto_patrona_i_lo.html

Dodano 3 Marca 2014 r. Czytaj więcej
XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Szanowni Państwo,

W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej serdecznie zapraszam uczniów i uczennice Państwa szkoły do wzięcia udziału w rekrutacji do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tematem przewodnim tegorocznej sesji są „Wybory parlamentarne”. Organizatorem projektu jest Kancelaria Sejmu RP, we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy

Zaproszenie XX SDiM-dla uczniów

Zdjęcie - Finał XIX sesji fot. K. Białoskórski

Z wyrazami szacunku,
Michał Tragarz
Koordynator programów młodzieżowych
Samorząd uczniowski i Sejm Dzieci i Młodzieży
Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa
(22) 825 05 50 wew. 114
samorzaduczniowski.pl
Dodano 27 Lutego 2014 r. Czytaj więcej
„25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”

Eliminacje okręgowe konkursu
„25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”

    10 stycznia 2014 r. młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z 13 województw wzięła udział w eliminacjach okręgowych ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”. Konkurs organizowany jest przez Kancelarię Senatu i kuratoria oświaty w 25. rocznicę przywrócenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 4 czerwca 1989 r. odbyły się całkowicie wolne wybory do Senatu. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o działalności Senatu, senatorów, a także przybliżenie młodzieży mechanizmów funkcjonowania państwa i prawa.

    Do konkursu przystąpiło 270 uczestników z Mazowsza, z czego komisje powołane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty wyłoniły 29 uczniów. Dla 43 uczniów z powiatów mławskiego, żuromińskiego, ciechanowskiego, płońskiego i pułtuskiego eliminacje okręgowe odbyły się w auli PWSZ w Ciechanowie. Uczestniczyło w nich 7 uczniów z naszej Szkoły. Wśród 4 uczniów z obszaru delegatury ciechanowskiej Kuratorium zakwalifikowani do II etapu konkursu (wojewódzkiego) zostali:

Maciej Cęcelewski (III D) i Jakub Rurka (I A).

     Gratulujemy Maćkowi i Jakubowi znajomości najnowszych dziejów Senatu RP, życzymy powodzenia na kolejnych etapach Konkursu.

    Zakwalifikowani uczniowie 11 marca w Warszawie wezmą udział w II wojewódzkim etapie konkursu Finalistami konkursu zostanie po 3 uczestników z każdego województwa, którzy uzyskają kolejno najwięcej punktów. Nagrodą główną dla wszystkich finalistów jest udział w symulacji obrad Senatu z udziałem członków Prezydium Senatu, która odbędzie się 8 kwietnia br. Wydarzenie to zapoczątkuje obchody 25. rocznicy odrodzenia Senatu RP.

Dodano 11 Lutego 2014 r. Czytaj więcej
Okręgowe eliminacje XL Olimpiady Historycznej
   11 stycznia b.r. Dawid Domozych z klasy II A uczestniczył w części pisemnej okręgowych eliminacji XL Olimpiady Historycznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Z pracy pisemnej Dawid otrzymał ocenę: 4+, dzięki czemu zakwalifikował się do części ustnej eliminacji. Odbyły się one 17 stycznia b.r., a Dawid uzyskał ocenę: 4+. Dało to łącznie z oceną z części pisemnej 80 pkt. Niestety ta liczba punktów nie kwalifikuje do etapu centralnego.

   Dziękujemy Dawidowi za dobre reprezentowanie Szkoły, za wykazanie się podczas Olimpiady dużą wiedzą i umiejętnościami historycznymi.

Dodano 19 Stycznia 2014 r. Czytaj więcej
22. Finał WOŚP
   22. Finał WOŚP już za nami. A szkoda, bo było wspaniale. Sala Sportowa I Liceum Ogólnokształcącego znowu ożyła. Występy artystyczne młodych mławian przyciągnęły nie tylko ich rodziców, ale wielu ludzi dobrej woli, którzy dowody swojej wrażliwości na potrzeby innych dali podczas licytacji brawurowo prowadzonej przez tegorocznego maturzystę Maćka Cęcelewskiego. Skutecznie wspierali go zapowiadający występy Julita Jabłonowska i Krzysztof Urbański. Po ulicach Mławy w tym roku wędrowało od wczesnych godzin rannych 40 wolontariuszy serdecznie przyjmowanych przez mieszkańców naszego miasta. Te spotkania na pewno były miłe, bo wolontariusze już dziś deklarują swoje uczestnictwo w przyszłym roku.

   22. Finał pozwolił zadbać mławianom o zdrowie innych, ale też i o własne. 32 osoby wykonały badanie echokardiograficzne i skorzystały z porady Pana dyrektora SPZOZ Jacka Białobłockiego. 22 osoby honorowo oddały krew zbadane przez Panią doktor Małgorzatę Uniewicz.

   Koncert "Grupy WML" także przyciągnął tłumy, które o godz. 2000 podążyły do Parku Miejskiego na "światełko do nieba". Było kolorowo...

    Starania organizatorów Finału zostały więc uwieńczone sukcesem. Zebraliśmy ok. 45 tys. złotych. Ostatecznego rozliczenia dla Fundacji WOŚP dokona Bank Pekao SA w terminie trzech tygodni od złożenia pieniędzy w oddziale Banku. Na pewno o ostatecznym wyniku poinformujemy na naszej stronie.

   Serdecznie dziękujemy współorganizatorom, naszym sponsorom, darczyńcom, którzy wsparli szczytny cel.

WSPÓŁORGANIZATORZY
 • Miejski Dom Kultury w Mławie
 • Mławska Hala Sportowa
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie
 • Bursa Szkolna w Mławie
 • Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
 • Bank Gospodarki Żywnościowej w Mławie
 • Bank Pekao SA w Mławie
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
 • Komenda Powiatowa Policji w Mławie

SPONSORZY

 • Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków "Wod-kan" Sp. z o.o.
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie
 • Zakład Usług Komunalnych "USKOM" w Mławie
 • Firma Artimex SA
 • Pan Jacek Białobłocki
 • Pani Małgorzata Uniewicz
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Oddział w Mławie
 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Duet"
 • Zakład Mięsny Pana Jerzego Czaplickiego
 • Piekarnia Cukiernia Państwa Szczepkowskich
 • Cukiernia "Fantazja" Państwa Wałowskich
 • Hurtownia Opakowań Państwa Ślubowskich
 • Firma Jubilerska "Karat"
 • Sklep Złotniczy "Onyx"
 • Sklep "Jubiler"
 • Zakład Złotniczy Pana Franciszka Kusiakowskiego
 • Zakład Złotniczy Pani Teresy Schmidt
 • Zakład Poligraficzny "Świat stempli" Pana Ireneusza Tuszyńskiego
 • Pan Jacek Sumeradzki
 • Pan Zdzisław Kruszyński
 • Pani Magdalena Szumkowska
 • Studio Fotograficzne AGFA Państwa Renaty i Polikarpa Kawalec
 • Restauracja "Ambrozja"
 • Centrum Pielęgnacji Ciała Pani Wandy Łachut-Senderowskiej
 • Pizzeria "Bambola"
 • Pizzeria "Biesiadowo"
 • Pizzeria "105"
 • Pizzeria "U Benka"
 • Pizzeria "Joker"
 • Hurtownia Warzyw i Owoców Pani Agnieszki Zaborowskiej
 • Państwo Beata i Waldemar Liszewscy
 • Pan Bartosz Grędziński
 • Firma "Kambud" Inwestycje. Spółka z o.o. Spółka komandytowa
 • Pan Witold Ludwiński

Za rozpropagowanie naszego Finału dziękujemy serdecznie Urzędowi Miasta Mława i lokalnym mediom, a szczególnie: Nowemu Kurierowi Mławskiemu, portalowi "Nasza Mława", Portalowi Mława, Radiu 7 oraz TVP Warszawa. Dziękujemy.

Samorząd Uczniowski I LO

Dodano 16 Stycznia 2014 r. Czytaj więcej

-1--2--3--4--5--6--7--8--9--10--11--12--13--14--15--16--17--18--19--20--21--22--23-


Motto:

„Do wielkich rzeczy nas powołano. Został nam dany kawałek wszechświata, byśmy go zdobywali: wraz z uczniem docieramy do jego głębin niejedną drogą– sondujemy go swymi czynami, nauką, poezją, miłością. Wykorzystujemy różne metody, by zbadać nasz świat.”

(Koncepcja pracy szkoły
2012 -2017)

Strona G�ówna Rekrutacja Galeria Kontakt