Aktualności


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

    Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przy
I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie utworzył się Sztab XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna Orkiestra po raz kolejny gra dla potrzebujących. Cały dochód z publicznej zbiórki przeznaczony zostanie na rzecz dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

    Po raz kolejny mławski Finał stanie się imprezą ogólnomiejską. Partnerami I Liceum Ogólnokształcącego w organizowanym przedsięwzięciu są:

 • Miejski Dom Kultury w Mławie
 • Mławska Hala Sportowa
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie
 • Bursa Szkolna w Mławie
 • Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
 • Bank Gospodarki Żywnościowej w Mławie
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
 • Komenda Powiatowa Policji w Mławie

Samorząd Uczniowski ILO
Dyrekcja ILO
i Szef Sztabu XXII Finału WOŚP
Anna Lempek

Oto nasz numer konta:
Samorząd Uczniowski ILO
39 2030 0045 1110 0000 0269 3190
(z dopiskiem WOŚP)

Zezwolenie na podjęcie współpracy:
format jpg
format pdf

Dodano 25 Listopada 2013 r. Czytaj więcej
Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
    We wtorek, 12 listopada samorząd uczniowski pod opieką Anny Lempek zorganizował obchody Narodowego Święta Niepodległości. Podobnie jak w poprzednich latach przybrały one formę konkursowej prezentacji angażującej wszystkie klasy. W ten sposób już w 2011 roku przedstawiano różne formy działania na rzecz niepodległości, w ub.r. postacie wybitnych Polaków, natomiast w tym roku znaczące wydarzenia z naszych polskich dziejów.

    Poszczególne klasy zaprezentowały następujące wydarzenia historyczne:

 • I A – bitwa pod Grunwaldem,
 • I B – zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza,
 • I C – powstanie warszawskie,
 • I E – chrzest Polski,
 • I F – wybuch powstania listopadowego,
 • II A – ogłoszenie stanu wojennego,
 • II B – bitwa o Anglię,
 • II C – hołd Pruski,
 • II D – Grudzień’70 i Sierpień’80 w najnowszej historii Polski,
 • II E – odkrycie polonu przez Marię Curie Skłodowską,
 • II F – obiady czwartkowe,
 • III A – odwilż posewastopolska; polska delegacja u cara Aleksandra II z żądaniem swobód,
 • III D – zdjęcie z afisza „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka; wypadki marcowe.

    Po komisyjnym rozstrzygnięciu:
pierwsze miejsce zdobyła klasa II D i otrzymała od Rady Rodziców dofinansowanie do wycieczki klasowej w kwocie 500 zł,
drugie miejsce zajęła klasa III D,
trzecie II C.

    Podczas akademii grupa młodzieży pod opieką p. Wiolety Nadratowskiej wykonała koncert pieśni patriotycznych.

Zdjęcia

Dodano 14 Listopada 2013 r. Czytaj więcej
Dzień Edukacji Narodowej
    W piątek , 11 października odbyła się akademia szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotował ją szkolny samorząd uczniów pod opieką Anny Lempek. Nauczyciele otrzymali życzenia od przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

    Podczas akademii wyróżnieni zostali Nagrodą Dyrektora Szkoły następujący nauczyciele: Jolanta Kordulewska, Anna Lempek, Maria Łukaszewska, Lidia Michalak – Wierzchowska, Anna Prejs, Agnieszka Rymarz, Benedykta Sasiak, Małgorzata Sieńska, Ewa Wądołowska, Małgorzata Więckowska.

    Z okazji tego święta Nagrodą Starosty uhonorowani zostali
dyr. Przemysław Kubiński i Katarzyna Sakowicz.
Natomiast na uroczystości w Delegaturze Mazowieckiego Kuratorium Oświaty medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali nauczyciele: Małgorzata Czarnecka i Benedykta Sasiak.

Zdjęcia

Dodano 16 Października 2013 r. Czytaj więcej
Spotkanie z Prezydentem RP
    W ostatni weekend wakacji odbyły się obchody 74. rocznicy bitwy pod Mławą. W tegorocznych uroczystościach wziął udział prezydent Bronisław Komorowski. W sobotę, 31 sierpnia po oficjalnych obchodach na Uniszkach Zawadzkich odbył On w Mławie krótki spacer od pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim do naszej Szkoły. TU, przed jej przed frontem Prezydenta RP przywitał dyrektor Przemysław Kubiński w imieniu całej społeczności szkolnej. Prezydentowi towarzyszyli wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, poseł Mirosław Koźlakiewicz, który szczególnie przyczynił się do zorganizowania tej wizyty, starosta Włodzimierz Wojnarowski i burmistrz Sławomir kowalewski. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli krótko porozmawiać z prezydentem Komorowskim. Wydarzenie to zostało uwiecznione wspólną fotografią na tle głównego frontu szkoły.

Zdjęcia

Dodano 16 Października 2013 r. Czytaj więcej
Otrzęsiny klas pierwszych i dyskoteka szkolna

    Jak obyczaj każe, w czwartek 26 września, społeczność uczniowska przyjęła do swojego grona nowych kolegów i koleżanki z klas pierwszych. Koniecznym warunkiem było uczestnictwo w przygotowanych rywalizacjach, a także przebranie się pierwszaków. Każda klasa, wcześniej, losowała kolor który musiał dominować w wymyślonych strojach. Wśród różnych konkurencji najwięcej emocji wzbudziło jedzenie kisielu z zasłoniętymi oczyma.
Otrzęsinowe igraszki dla pierwszaków przygotowała klasa II A wraz z Samorządem Uczniowskim.

    Radosnym podsumowaniem tego dnia była dyskoteka, która odbyła się po otrzęsinach. Warto podkreślić obecność przedstawicieli rodziców, którzy wsparli nauczycieli w czynnościach porządkowych.

Zdjęcia

Dodano 4 Października 2013 r. Czytaj więcej

-1--2--3--4--5--6--7--8--9--10--11--12--13--14--15--16--17--18--19--20--21--22--23-


Motto:

„Do wielkich rzeczy nas powołano. Został nam dany kawałek wszechświata, byśmy go zdobywali: wraz z uczniem docieramy do jego głębin niejedną drogą– sondujemy go swymi czynami, nauką, poezją, miłością. Wykorzystujemy różne metody, by zbadać nasz świat.”

(Koncepcja pracy szkoły
2012 -2017)

Strona G�ówna Rekrutacja Galeria Kontakt