Święto Patrona Szkoły

W 146. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego, we wtorek 13 stycznia b.r odbyła się uroczystość Święta Patrona Szkoły. Obchody wspólnie zorganizowały: I Liceum Ogólnokształcące im.Stanisława Wyspiańskiego, Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im.Stanisława Wyspiańskiego oraz Społeczne Gimnazjum „Wyspianum”.

Tradycja obchodów zapoczątkowana została na początku lat 90-tych ub. wieku. Początkowo obchodzono Święto w listopadzie, obecnie w styczniu z okazji rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego (15 stycznia 1869 r). Od 2013 r. nowym elementem obchodów stało się wręczanie statuetki „ Zasłużony Wyspiańczyk” przyznawanej za szczególne zasługi dla Szkoły. Podczas X Zjazdu Absolwentów i Wychowanków w czerwcu 2012 r. wręczono pierwsze statuetki: Janowi Brodzie, Jadwidze Grzybowskiej, prof. Ryszardowi Juszkiewiczowi i Eugeniuszowi Łaciakowi, a podczas Święta Patrona Szkoły w 2013 Marii Nowosielskiej i w 2014 Jerzemu Rutkowskiemu.

Podczas tegorocznych obchodów statuetką „Zasłużony Wyspiańczyk” nagrodzono ks.profesora Michała Mariana Grzybowskiego, absolwenta z roku 1954.

Laudacja Zdjęcia 

Motto:

„Do wielkich rzeczy nas powołano. Został nam dany kawałek wszechświata, byśmy go zdobywali: wraz z uczniem docieramy do jego głębin niejedną drogą– sondujemy go swymi czynami, nauką, poezją, miłością. Wykorzystujemy różne metody, by zbadać nasz świat.”

(Koncepcja pracy szkoły
2012 -2017)

Strona G�ówna Rekrutacja Galeria Kontakt