Ewaluacja Zewnętrzna

     Uprzejmie informujemy Państwa, że otrzymaliśmy RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ, która została przeprowadzona na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Poziom spełnienia wymagań:

  1. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju - B
  2. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi - B

M.Luberadzka-CobasMotto:

„Do wielkich rzeczy nas powołano. Został nam dany kawałek wszechświata, byśmy go zdobywali: wraz z uczniem docieramy do jego głębin niejedną drogą– sondujemy go swymi czynami, nauką, poezją, miłością. Wykorzystujemy różne metody, by zbadać nasz świat.”

(Koncepcja pracy szkoły
2012 -2017)

Strona G�ówna Rekrutacja Galeria Kontakt