Okręgowe eliminacje XL Olimpiady Historycznej
   11 stycznia b.r. Dawid Domozych z klasy II A uczestniczył w części pisemnej okręgowych eliminacji XL Olimpiady Historycznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Z pracy pisemnej Dawid otrzymał ocenę: 4+, dzięki czemu zakwalifikował się do części ustnej eliminacji. Odbyły się one 17 stycznia b.r., a Dawid uzyskał ocenę: 4+. Dało to łącznie z oceną z części pisemnej 80 pkt. Niestety ta liczba punktów nie kwalifikuje do etapu centralnego.

   Dziękujemy Dawidowi za dobre reprezentowanie Szkoły, za wykazanie się podczas Olimpiady dużą wiedzą i umiejętnościami historycznymi. 

Motto:

„Do wielkich rzeczy nas powołano. Został nam dany kawałek wszechświata, byśmy go zdobywali: wraz z uczniem docieramy do jego głębin niejedną drogą– sondujemy go swymi czynami, nauką, poezją, miłością. Wykorzystujemy różne metody, by zbadać nasz świat.”

(Koncepcja pracy szkoły
2012 -2017)

Strona G�ówna Rekrutacja Galeria Kontakt