Projekt eTwinning

Młodzież I LO w Mławie

ponownie nagrodzona za projekt eTwinning

W roku szkolnym 2018/2019 młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie po raz kolejny realizowała międzynarodowy projekt eTwinning, tym razem z grupą młodzieży z Niemiec (Hersbruck) oraz z Turcji (Izmir – Bornova).

Temat projektu to „Freundsch@ften über Grenzen” (Przyjaźnie ponad granicami).

Celem projektów eTwinning realizowanych za pomocą mediów elektronicznych jest współpraca młodzieży z różnych krajów europejskich, poznawanie różnic kulturowych, doskonalenie języka obcego, ale także motywowanie do nauki, kształtowanie poczucia tolerancji i otwarcie na Europę.

Pracując na projektem eTwinning uczniowie mieli poczucie przynależności do wielkiej europejskiej rodziny, czuli że robią coś bardzo ważnego, doskonalili znajomość j. niemieckiego, byli twórczy i kreatywni.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu naszej pracy i mamy nadzieję, że znaleźliśmy „przyjaciół ponad granicami”. Za naszą pracę zostaliśmy nagrodzeni przez Krajowe Biuro Programu eTwinning „Krajową Odznaką Jakości”, którą otrzymują wybitne projekty eTwinning!

koordynator projektu - Edyta Dobiesz-Jąderko

Krajowe Biuro Programu eTwinning przyznało pani Edycie Dobiesz-Jąderko tytuł „Ambasadora Programu eTwinning” na rok szkolny 2019/2020.

Tytuł ten otrzymują doświadczeni, szczególnie zaangażowani nauczyciele, którzy dodatkowo mają wysokie osiągnięcia w realizacji projektów eTwinning.

Rola ambasadora polega na promocji i szkoleniu nauczycieli zainteresowanych projektami eTwinning lub już w nich uczestniczących.Motto:

„Do wielkich rzeczy nas powołano. Został nam dany kawałek wszechświata, byśmy go zdobywali: wraz z uczniem docieramy do jego głębin niejedną drogą– sondujemy go swymi czynami, nauką, poezją, miłością. Wykorzystujemy różne metody, by zbadać nasz świat.”

(Koncepcja pracy szkoły
2012 -2017)

Strona G�ówna Rekrutacja Galeria Kontakt