Przyszłość w nauce

      Dnia 10 kwietnia 2014r. odbyły się prezentacje projektów uczniowskich w ramach Fundacji „PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE”. Uczniowie prezentujący swoje prace są jednocześnie wolontariuszami fundacji, współpracującymi z Uniwersytetem Warszawskim i Warszawską Akademią Techniczną. Prezentacje zostały przygotowane pod opieką pracowników naukowych tych uczelni.

       Uczniowie: Zuzanna Robaczewska (kl. IIIE), Angelika Rymarska (kl. IIIE), Anna Grzywacz (kl.IIIF) i Arkadiusz Chrzczon (kl.IIIE) w sposób niezwykle klarowny, a nade wszystko naukowy przedstawili kolegom z klas II i III z profilu Hipokrates wyniki swojej pracy. W prezentacji zorganizowanej przez p. Małgorzatę Sieńską wziął również udział Prezes Fundacji - p. Tomasz Deptuła.Motto:

„Do wielkich rzeczy nas powołano. Został nam dany kawałek wszechświata, byśmy go zdobywali: wraz z uczniem docieramy do jego głębin niejedną drogą– sondujemy go swymi czynami, nauką, poezją, miłością. Wykorzystujemy różne metody, by zbadać nasz świat.”

(Koncepcja pracy szkoły
2012 -2017)

Strona G�ówna Rekrutacja Galeria Kontakt