STEM
     W dniu 12.01.2019 r. w Warszawie odbył się drugi etap projektu edukacyjnego STEM adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie jakości kształcenia i promocję edukacji w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

     Do pierwszego etapu Konkursu STEM Politechniki Warszawskiej przystąpiło 940 uczniów z 57 szkół . Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 254 uczniów w tym 2 uczniów z naszej szkoły:

Adrian Chrzanowski z klasy 3c – uczeń Pani Anny Wojnarowskiej, Bartosz Wilczek z klasy 3b – uczeń Pani Anny Brzozowskiej.

     W ramach projektu chłopcy uczestniczyli w dwóch konkursach interdyscyplinarnych, które uwzględniały wymagania w zakresie rozszerzonym z fizyki, matematyki i informatyki oraz wykładach z wyżej wymienionych przedmiotów. Nauczyciel - opiekun pani Anna Brzozowska miała możliwość uczestniczenia w wykładach, wymianie doświadczeń, zapoznania się z najnowszymi badaniami oraz poznania bazy dydaktycznej Politechniki Warszawskiej.

     Serdecznie gratulujemy chłopcom i ich opiekunkom. 

Motto:

„Do wielkich rzeczy nas powołano. Został nam dany kawałek wszechświata, byśmy go zdobywali: wraz z uczniem docieramy do jego głębin niejedną drogą– sondujemy go swymi czynami, nauką, poezją, miłością. Wykorzystujemy różne metody, by zbadać nasz świat.”

(Koncepcja pracy szkoły
2012 -2017)

Strona G�ówna Rekrutacja Galeria Kontakt