Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
We wtorek, 12 listopada samorząd uczniowski pod opieką Anny Lempek zorganizował obchody Narodowego Święta Niepodległości. Podobnie jak w poprzednich latach przybrały one formę konkursowej prezentacji angażującej wszystkie klasy. W ten sposób już w 2011 roku przedstawiano różne formy działania na rzecz niepodległości, w ub.r. postacie wybitnych Polaków, natomiast w tym roku znaczące wydarzenia z naszych polskich dziejów.

Poszczególne klasy zaprezentowały następujące wydarzenia historyczne:

 • I A – bitwa pod Grunwaldem,
 • I B – zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza,
 • I C – powstanie warszawskie,
 • I E – chrzest Polski,
 • I F – wybuch powstania listopadowego,
 • II A – ogłoszenie stanu wojennego,
 • II B – bitwa o Anglię,
 • II C – hołd Pruski,
 • II D – Grudzień’70 i Sierpień’80 w najnowszej historii Polski,
 • II E – odkrycie polonu przez Marię Curie Skłodowską,
 • II F – obiady czwartkowe,
 • III A – odwilż posewastopolska; polska delegacja u cara Aleksandra II z żądaniem swobód,
 • III D – zdjęcie z afisza „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka; wypadki marcowe.

Po komisyjnym rozstrzygnięciu:
pierwsze miejsce zdobyła klasa II D i otrzymała od Rady Rodziców dofinansowanie do wycieczki klasowej w kwocie 500 zł,
drugie miejsce zajęła klasa III D,
trzecie II C.

Podczas akademii grupa młodzieży pod opieką p. Wiolety Nadratowskiej wykonała koncert pieśni patriotycznych.

Zdjęcia 

Motto:

„Do wielkich rzeczy nas powołano. Został nam dany kawałek wszechświata, byśmy go zdobywali: wraz z uczniem docieramy do jego głębin niejedną drogą– sondujemy go swymi czynami, nauką, poezją, miłością. Wykorzystujemy różne metody, by zbadać nasz świat.”

(Koncepcja pracy szkoły
2012 -2017)

Strona G�ówna Rekrutacja Galeria Kontakt