Wymiana szkolna

I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie

i Paul-Pfinzing-Gymnasium w Hersbruck

     We wrześniu 2015 r. I LO nawiązało współpracę ze szkołą średnią w Bawarii, w Hersbruck. Poszukiwanie szkoły partnerskiej w Niemczech miało na celu sprawdzenie i doskonalenie znajomości języka niemieckiego przez uczniów naszej szkoły osiągających najlepsze wyniki z tego przedmiotu oraz bezpośrednie przybliżenie im kultury naszego sąsiada, jego tradycji i historii oraz nawiązanie wzajemnej przyjaźni.

W dniach 10.06. – 16.06.2016 r. grupa 16 uczniów i uczennic z klas pierwszych i drugich wraz z nauczycielkami języka niemieckiego, panią Edytą Dobiesz-Jąderko i Małgorzatą Bielską przebywając w Hersbruck realizowała projekt „Schönheit und Geschichte meiner Region” („Piękno i historia mojego regionu”). Strona niemiecka przygotowała bardzo ciekawy program, w którym znalazły się: wykład oraz warsztaty naukowe na temat nacjonalizmu i obozu koncentracyjnego w Hersbruck, zwiedzanie miast: Hersbruck, Norymbergi i Monachium, miejsc pamięci oraz wieczór polsko-niemiecki, który przygotowali rodzice uczestników wymiany.

Bardzo serdecznie zostaliśmy powitani przed Dyrektora szkoły oraz Burmistrza Miasta Hersbruck, którym uczniowie wręczyli albumy o naszym mieście.

W październiku 2016 r. spodziewamy się rewizyty naszych partnerów w Mławie licząc na kontynuowanie współpracy. Nasze spotkanie w Hersbruck dofinansowane było częściowo przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Radę Rodziców przy I LO w Mławie.

Edyta Dobiesz-Jąderko

Małgorzata Bielska

Fotogaleria

Rewizyta

      W dniach 7 – 12 kwietnia 2017 r. w ramach rewizyty gościli w I Liceum Ogólnokształcącym uczniowie i nauczyciele Paul-Pfinzing-Gymnasium z Hersbruck (Niemcy).

Realizując projekt wymiany kontynuowaliśmy tematykę historyczną zaproponowaną nam podczas ubiegłorocznej wizyty uczniów I LO w Hersbruck. Temat przewodni wizyty to: „Śladami wspólnej niemiecko-polskiej historii”. Podczas pobytu w naszym mieście niemiecka młodzież zapoznała się z jego historią oraz uczestniczyła w zajęciach integracyjno-językowych.

W sobotę odbył się wieczór integracyjny, na którym nasi goście zostali powitani przez Dyrektora szkoły Pana Przemysława Kubińskiego. Odbył się także koncert piosenki niemieckiej.

Niemiecka młodzież miała możliwość uczestniczenia w lekcjach pokazowych oraz rozegrała turniej piłki siatkowej.

Uczniowie i nauczyciele z gimnazjum w Hersbruck zostali bardzo serdecznie powitani przez Burmistrza Miasta Mława Pana Sławomira Kowalewskiego. W spotkaniu uczestniczył także dr Leszek Zygner z wykładem na temat: „Mława – miasto pogranicza pomiędzy Prusami Wschodnimi a Mazowszem”.

W nawiązaniu do tematu wymiany młodzież z Hersbruck odbyła dwie wycieczki do Warszawy i Gdańska. Polscy i niemieccy uczniowie zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego oraz zabytki Starego Miasta w Warszawie.

W Gdańsku zapoznali się z wystawą Muzeum II Wojny Światowej oraz uczestniczyli w grach miejskich na terenie Starego Miasta, poznając jego zabytki i historię.

Organizatorzy wyrażają szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji wymiany polsko-niemieckiej rodzicom uczniów I LO uczestniczących w wymianie, osobom prywatnym i instytucjom, a w szczególności:

Burmistrzowi Miasta Mława – Panu Sławomirowi Kowalewskiemu
Panu Markowi Burczykowi – przewodniczącemu Rady Rodziców
Panu Lechowi Wyszomirskiemu
Panu Grzegorzowi Ceryn


Współpracę z Paul-Pfinzing-Gymnasium dofinansowała „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”

Edyta Dobiesz-Jąderko
Małgorzata Bielska

FotogaleriaMotto:

„Do wielkich rzeczy nas powołano. Został nam dany kawałek wszechświata, byśmy go zdobywali: wraz z uczniem docieramy do jego głębin niejedną drogą– sondujemy go swymi czynami, nauką, poezją, miłością. Wykorzystujemy różne metody, by zbadać nasz świat.”

(Koncepcja pracy szkoły
2012 -2017)

Strona G�ówna Rekrutacja Galeria Kontakt