X Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

AktualnościKoleżanki i Koledzy

X Zjazd Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie odnotowany zostanie w historii szkoły jako udany. Uśmiechy, twarze pełne wzruszenia widoczne na wielu tegorocznych fotografiach zjazdowych pozwalają nam sądzić, że trud organizacji tego spotkania nie był daremny. Chcemy przy tej okazji podziękować za życzliwość i ofiarną pomoc wielu instytucjom i osobom, dzięki którym mogliśmy wspólnie przeżywać to przyspieszone bicie serc. Dziękujemy:


 • Zarządowi Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum I Liceum im. St. Wyspiańskiego "Wyspianum"
 • Staroście Włodzimierzowi Wojnarowskiemu i Zarządowi Powiatu Mławskiego
 • Burmistrzowi Mławy Sławomirowi Kowalewskiemu
 • Księdzu Kanonikowi dr Ryszardowi Kamińskiemu i wszystkim przybyłym księżom
 • Członkom Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
 • Urszuli i Mirosławowi Koźlakiewiczom
 • Piotrowi i Januszowi Arent
 • Remigiuszowi Gralewiczowi
 • Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Zawkrze p. Januszowi Uniewiczowi
 • Pani wicedyrektor Marii Luberadzkiej
 • Pani dyrektor Gimnazjum "Wyspianum" Ewie Wądołowskiej
 • Pani Annie Brzozowskiej i całemu sekretariatowi Zjazdu
 • Nauczycielom i pracownikom szkoły
 • Panu Stanisławowi Rejniakowi
 • Studiu Fotograficznemu Polikarp Kawalec
 • Naszym Absolwentom - dziennikarzom mławskim
 • Samorządowi Uczniowskiemu I LO oraz młodzieży Liceum i Gimnazjum "Wyspianum"
 • Powiatowej Komendzie Policji
 • Orkiestrze Dętej MDK oraz pracownikom MDK
 • Firmie Przewozy Osobowe Andrzej Fabisiak
 • Firmie Roboty Budowlane Lecha Wyszomirskiego
 • Panum Lechowi Rudzińskiemu dyrektorowi CURTIS DEVELOPMENT SP. z O.O. w Krzywonosi
 • Wszystkim przybyłym Absolwentom

Do zobaczenia na kolejnym XI Zjeździe.Z ostatniej chwili...

W związku z kierowanymi do organizatorów X Zjazdu pytaniami o możliwość prezentacji i sprzedaży prac artystycznych i naukowych absolwentów Komitet Organizacyjny podjął na spotkaniu 29 maja decyzję o wyrażeniu zgody w sytuacji, gdy środki ze sprzedaży będą przeznaczone na cele charytatywne bądź organizację X Zjazdu.
Podkreślił jednocześnie, że prezentujący musi być absolwentem I LO.

Aby uniknąć kłopotów organizacyjnych, prosimy Koleżanki i Kolegów dokonujących wpłat zjazdowych już w ostatnich dniach maja o zabranie ze sobą dowodu wpłaty.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja drogą mailową jest możliwa do 31 maja (czwartek) do godz. 2400


Drogie Koleżanki i Koledzy Absolwenci!

Z uwagi na liczne pytania dotyczące opłat zjazdowych informujemy, że koszt uczestnictwa w zjeździe wynosi 60 zł. i obejmuje udział w pikniku, pamiątki zjazdowe (zaproszenie, znaczek, publikacja zjazdowa) oraz pokrywa wydatki poniesione na organizację tego spotkania (oprawa Mszy św., gazetka okolicznościowa, kwiaty i znicze na groby nauczycieli i absolwentów).

Jeżeli chcesz wziąć udział w pikniku, to prosimy o złożenie deklaracji i wpłacenie 60 zł na konto Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu Absolwentów i Wychowanków I LO w Mławie.

Wszystkich zainteresowanych balem prosimy o zadeklarowanie się do 28 maja i wpłacenie 140 zł na konto Komitetu Organizacyjnego.

Serdecznie zapraszamy!


Publikacja zjazdowa będzie dostępna w wolnej sprzedaży w cenie 40 zł.

26 kwietnia 2012

Dnia 26 kwietnia 2012 roku, w obecności lokalnych mediów współodpowiedzialnych za promocje X Zjazdu, odbyło sie kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego, na którym Dyrektor I LO Przemysław Kubiński zaprezentował projekt zaproszenia zjazdowego i statuetkę autorstwa artysty p. Jacka Sumeradzkiego przyznawaną zasłużonym osobistościom związanym ze szkołą. Doczekało się również prezentacji opracowanie zawierające zdjęcia autorstwa Pana Profesora Władysława Rejniaka dokumentujące ponad 30 lat życia naszej szkoły.

W spotkaniu uczestniczył również p. Jerzy Wierzbowski, który jest pomysłodawcą nadania jednej z mławskich ulic imienia absolwenta Jerzego Mandyča. Projekt ten wkrótce zostanie poddany pod głosowanie Rady Miasta.

Dyrekcja zaproponowała też utworzenie w najbliższym czasie Izby Pamięci I LO w podziemiach szkoły.

W trosce o sprawną organizację imprez zjazdowych (zwłaszcza balu i pikniku) zwracamy się do chętnych Państwa z apelem o wcześniejsze nadsyłanie deklaracji zjazdowych.

Na pewno będzie nam trudniej sprostać oczekiwaniom, jeśli decyzję o udziale w X Zjeździe podejmą Państwo dopiero w ostatnich dniach maja. Stąd nasz apel - prosimy sprawdzić na naszej stronie, na czyją obecność mogą Państwo liczyć i bezzwłocznie zadeklarować chęć uczestnictwa.


Nastepne spotkanie Komitetu zaplanowano 17 maja 2012 roku.

27 marca 2012

Praca nad organizacją X zjazdu Absolwentów trwa. Dnia 27 marca zebrał sie komitet Organizacyjny. który ustalił szczegóły dotyczące zwiedzania szkoły, odwiedzin na grobach nauczycieli i absolwentów oraz programu artystycznego, w którym bedą się prezentować 3 pokolenia: uczniowie Gimnazjum "Wyspianum", uczniowie I LO i absolwenci.

Ponawiamy prośbę o nadsyłanie wspomnień dotyczących Pana Profesora Władysława Rejniaka.

Termin następnego spotkania został ustalony na 25 kwietnia, godz. 1800

30 stycznia 2012

Dnia 30 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu Absolwentów – Wyspiańczyków, podczas którego zapadły ustalenia dotyczące jego programu i kosztów uczestnictwa.


Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają telefonicznie sekretariaty Gimnazjum „Wyspianum” i I Liceum Ogólnokształcącego. Zgłoszeń prosimy jednak dokonywać tylko drogą e-Mailową bądź listownie.


Z okazji X Zjazdu Absolwentów przygotowujemy publikację prezentującą obraz szkoły w fotografii. Prawie 10 lat życie naszej Alma Mater dokumentował z zaangażowaniem nieżyjący już Pan Profesor Władysław Rejniak, o którym zatem nie sposób myśleć bez wdzięczności. Dlatego prosimy Państwa o nadsyłanie na skrzynkę e-Mailową wspomnień dotyczących Pana Profesora do końca marca tego roku, a na pewno zostaną one wykorzystane w publikacji.


Podczas zebrania ustalono też przybliżony termin następnego spotkania – wskazano połowę marca.