X Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

Program

Piątek – 01.06.2012

W godz.1000 – 2000 rejestracja uczestników Zjazdu przez sekretariat w I LO, odbiór zaproszeń i pamiątek zjazdowych

20 00– 200 piknik na placu przy szkole


Sobota – 02.06.2012

W godz. 9 00– 1800 rejestracja uczestników Zjazdu przez sekretariat w I LO, odbiór zaproszeń i pamiątek zjazdowych

10 00 uroczysta Msza św. w Kościele Św. Trójcy

11 30 przemarsz do parku miejskiego

12 00 otwarcie X Zjazdu na miejskiej estradzie w parku

13 00 zapalenie zniczy, składanie kwiatów na grobach nauczycieli i wychowanków

15 00-1800 spotkania w klasach w budynku I LO, zwiedzanie szkoły

20 00-400 bal
ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE SPOTKANIE
I PROSIMY O PRZEKAZANIE INFORMACJI O ZJEŹDZIE KOLEŻANKOM I KOLEGOM ABSOLWENTOMPatronat medialny